Hymn szkoły

Hymn Polskiej Szkoły w Denver

1.
Szkoła - Polska Szkoła!
Pełna ciepła i wesoła
Tutaj zawsze co Niedzielę
Każdy z nas się uczyć chce
O Ojczyźnie, o Kościele
Polski uczeń o tym wie!
2.
Szkoła - Polska Szkoła!
Każdy tutaj chyli czoła
Bohaterom i tradycji
I historię dobrze zna
Pełni dumy i ambicji
W polskiej szkole ty i ja!
3.
Szkoła - Polska Szkoła!
Gry, zabawy dookoła
Tu nauka idzie żwawo
To najlepsze z naszych miejsc
Polska Szkoła w Colorado
Bardzo fajnie że tu jest!


Muzyka: Piotr Sobczak
Słowa: Tomek Sobczak