Jak zapisać się do szkoły

SZANOWNI RODZICE

Informuję, że Polska Szkoła przy kościele Św. Józefa w Denver prowadzi zapisy uczniów na nowy rok szkolny 2019/20.

Wszyscy uczniowie chcący kontynuować naukę muszą zostać ponownie zarejestrowani na nowy rok szkolny. 

Prowadzimy rejestrację uczniów do klas:

 • przedszkole - ukończone 4 lata do 31 grudnia br. szkolnego
 • zerówka, klasy od I do VIII
 • klasa językowa

W tym roku szkolnym nie oferujemy klasy dla dorosłych w związku z planowanym remontem Konwentu. Przepraszamy!

Zapisy do szkoły odbywać się będą:

 • drogą pocztową, wysyłając wypełnioną czytelnie formę rejestracyjną z załączonym czekiem (zaliczka minimum $100 od dziecka lub cała kwota). Czek proszę wystawić na Polish Sunday School i wysłać na adres: 517 E 46th Ave, Denver CO 80216
 • w trakcie trwania Festiwalu Polskiego Jedzenia w parafii Sw. Józefa (24-25 sierpień, 2019 w godzinach od 12:00 do 17:00 - sobota, 12:00 do 16:00 - niedziela)
 • w dniu rozpoczęcia roku szkolnego,  9/8/19 (cała kwota).

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują następujące opłaty za naukę :

Dla rodzin zarejestrowanych w parafii Św. Józefa:

 • opłata za 1 dziecko:            $400
 • opłata za 2 dzieci:               $ 550
 • opłata za 3 dzieci i więcej:   $ 650

Dla rodzin nie zarejestrowanych w parafii Św. Józefa:

 • opłata za 1 dziecko:            $480
 • opłata za 2 dzieci:               $ 660
 • opłata za 3 dzieci i więcej:   $ 780

Przy rejestracji ucznia należy uiścić opłatę za Komitet Rodzicielski, wpłacić kaucję za dyżur (zwrócona po odbyciu dyżuru) i złożyć zamówienie na podręczniki.

Opłata za podręczniki będzie pobierana podczas ich rozdawania, na początku roku szkolnego. Zamówienie znajduje się na formie rejestracyjnej. Osoby, które złożą zamówienie po 8-mym września, bedą musiały uiścić $15 za dodatkową przesyłkę.

W celu zabezpieczenia naszym dzieciom bezpiecznego pobytu w szkole, wprowadzamy w życie dyżury rodziców. Każdej rodzinie przypada 1 dyżur (rodzice, którzy mają w szkole więcej niż 1 dziecko, zobowiązani są do odrobienia do 3 dyżurów w ciągu roku szkolnego). Więcej informacji oraz zapisy znajdą Państwo na stronie Dyżury Rodziców.

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formy rejestracyjnej. Wszystkie dane zawarte w kartach przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania lub tematy do przedyskutowania, proszę o kontakt ze mną (email: dyrektorszkolydenver@gmail.com, lub telefon: 720-933-6073 – po 17-tej).

Forma rejestracyjna

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Szkoły – mgr Małgorzata Grondalski