Dyżury Rodziców

DYŻURY W SZKOLE

W celu zabezpieczenia naszym dzieciom bezpiecznego pobytu w szkole, wprowadzone są dyżury rodziców. Każdej rodzinie przypada 1 dyżur (rodzice, którzy mają w szkole więcej niż 1 dziecko, zobowiązani są do odrobienia do 3 dyżurów w ciągu roku szkolnego).

Zapisy na dyżury w tym roku przez Sign Up Genius tutaj.

Każdy dyżur trwa od godziny 12:00 – do 14:35. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o punktualne przychodzenie na wyznaczone dyżury.

Wszyscy Rodzice, pełniący dyżur w wyznaczonym dniu spotykają się rano, po mszy w kafeterii z przedstawicielem Zarządu Szkoły i wówczas zostaje im powierzone stanowisko, zakres obowiązków, oraz otrzymują plakietkę identyfikacyjną. Mamy trzy dyżurne stanowiska: (1) korytarz na 1-szym piętrze, (2) wejście do budynku szkolnego i schody oraz (3) na zewnątrz budynku szkolnego Po zakończonym dyżurze, Rodzice proszeni są o podpisanie „Listy dyżurów” i potwierdzenie odbioru kaucji. W przypadku gdy wyznaczony termin jest dla Państwa niedogodny, prosimy o wcześniejszy kontakt p. Elą Kuleszą (elakulesza3@gmail.com) w celu zmiany terminu. Jeśli nie możecie Państwo w ogóle odrobić wyznaczonego dyżuru na terenie szkoły, zapłacona przy rejestracji kaucja będzie przekazana osobie w zastępstwie.

OBOWIĄZKI RODZICA DYŻURUJĄCEGO 

Dyżur rozpoczyna się punktualnie o 12:00

 • Rodzic Dyżurny musi być obecny w szkole do zakończenia zajęć.
 • Jest zobowiązany do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa w wyznaczonej strefie.
 • Prosimy o dopilnowanie by przed rozpoczęciem zajęć i podczas przerw dzieci nie biegały po korytarzach i klatce schodowej.
 • Kategorycznie zabronione jest spacerowanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych.
 • Uczniowie, którzy spóźnią się na zajęcia lekcyjne (czyli przyjdą do szkoły po godz. 12:00) muszą zostać zaprowadzeni do właściwej klasy. 
 • W trakcie trwania zajęć szkolnych, żaden uczeń nie ma prawa wyjść sam (bez rodzica) z budynku szkolnego.  
 • Podczas lunchu i przerwach dopilnowanie bezpieczeństwa dzieci na zewnątrz. W razie złej pogody, dzieci powinny pozostać w środku budynku.
 • Zabronione jest przebywanie dzieciom na parkingu lub bieganie po ulicy.
 • W przypadku opuszczenia klasy przez nauczyciela, lub gdy on o to poprosi, proszę o podejście do klasy i monitorowanie porządku w klasie.
 • Sprawdzanie (kilka razy) stanu czystości ubikacji i w razie potrzeby, uzupełnienie brakujących środków czystości.
 • Sprawdzanie (kilka razy) czy drzwi na dach/boczne schody budynku szkolnego są zamknięte od wewnątrz. 
 • Po zakończeniu szkoły należy zebrać i wynieść śmieci z każdej klasy, korytarzy i łazienek.

Wszystkim Rodzicom serdecznie dziękujemy za pomoc, zrozumienie potrzeb oraz współpracę!